Ydrehantverk

Efter mer än 25 år med hantverksbutik och tillverkning i Österbymo har vi, minskat verksamheten 


Besöksadressen är Forsnäs Spitsgryt, ca 5 km väster om Österbymo.

Tel: 070 2515220 

 mail: epost@ydrehantverk.se

För tillfället ligger verksamheten vilande, p.g.a hälsoskäl

Christina Blixt, textilhantverk

Arne Blixt, trähantverk